Untitled

Om oss

Vi är Finansstrateger och reklamare. Här arbetar vi med IR, Kapitalanskaffning och Strategisk rådgivning​.

  • Kapitalanskaffning
  • Varumärkesstrategier
  • IR Strategier
  • Strategisk rådgivning

Vilka vänder vi oss till?

Vi vänder oss till bolag som ska genomföra emission, pre IPO eller bara vill öka intresset för aktien som en del i bolagets IR strategi och marknadskommunikation.